Thành Phố Tustin Xem Xét Khu Vực Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố, Phiên Điều Trần Công Khai Dự Kiến Diễn Ra Vào Ngày 7 Tháng 9

Thành phố Tustin có thể sẽ chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Phiên điều trần công khai đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối trên Zoom.