Thành phố Tustin có thể sẽ chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Phiên điều trần công khai đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối trên Zoom. Buổi họp Hội đồng Thành phố theo thông lệ sẽ diễn ra trước phiên điều trần công khai vào lúc 6 giờ tối.

Thành phố Tustin đã tổ chức buổi thảo luận công khai đầu tiên vào ngày 31 tháng 8 để giới thiệu dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Buổi thảo luận đã cung cấp các thông tin sơ bộ về quá trình thành lập khu vực bầu cử và các bước dự kiến tiếp theo của thành phố.

Trong phiên điều trần công khai đầu tiên, Thành phố sẽ mời các cư dân chia sẻ ý kiến của mình và giúp định rõ các khu vực lân cận hoặc cộng đồng có cùng lợi ích.

Hãy tham gia buổi thảo luận công khai trực tuyến trên Zoom với ID Hội thảo: 940 8640 1921

Mật mã: 600222, hoặc gọi điện thoại đến số: #1-669-900-6833.

Để tìm hiểu thêm về việc thành lập khu vực bầu cử và các phiên điều trần cũng như buổi thảo luận sắp tới, hãy truy cập trang web mới về thành lập khu vực bầu cử của Thành phố Tustin, drawtustin.org.

Nhập email vào https://drawtustin.org/subscribe/ để cập nhật thông tin mới nhất về tiến trình chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực của thành phố.