Thành phố Tustin sẽ tiếp tục quy trình tìm hiểu hoạt động cải cách bầu cử theo địa hạt trong phiên điều trần thứ 2, dự kiến vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, vào lúc 2 giờ chiều qua Zoom. Phiên điều trần sẽ được phiên dịch trực tiếp sang tiếng Tây Ban Nha và bản ghi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được đăng tải trên drawtustin.org.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến công khai qua Zoom bằng ID Hội thảo trực tuyến sau: 940 8640 1921

Mật mã: 600222, hoặc quay số qua điện thoại: #1-669-900-6833.

Thành phố Tustin đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào thứ Ba, ngày 7 tháng 9 để cung cấp thêm thông tin về hoạt động cải cách dự kiến của thành phố đối với các cuộc bầu cử theo địa hạt và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về cách tiến hành quy trình phân định địa hạt.

Thành phố kính mời toàn thể thành viên trong cộng đồng tham gia phiên điều trần tiếp theo để tìm hiểu thêm về quy trình này. Phiên điều trần sẽ tiếp tục đóng vai trò là cơ hội để cư dân đóng góp ý kiến phản hồi về quy trình thành lập địa hạt bầu cử và định nghĩa của mỗi cá nhân về cộng đồng liên quan của mình. 

Để tìm hiểu thêm về hoạt động thành lập địa hạt bầu cử cũng như các phiên điều trần và hội thảo sắp tới, hãy truy cập trang web thành lập địa hạt bầu cử mới của Thành phố Tustin là draw justin.org.

Hãy cập nhật thông tin mới nhất về quá trình cải cách hoạt động bầu cử theo địa hạt của thành phố bằng cách nhập email của quý vị tại địa chỉ https://drawtustin.org/subscribe/.