Tustin CA – Thành phố Tustin sẽ tổ chức phiên điều trần công khai lần 4 về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Hai, ngày 25 tháng 10, lúc 7 tối. Phiên điều trần lần 4 sẽ trình bày bản đồ khu vực bầu cử dự thảo bổ sung, dựa trên các ý kiến đóng góp và bản đồ do cộng đồng mới nộp. Ngoài ra, Hội Đồng Thành Phố sẽ tiến hành phiên điều trần công khai trước khi dự định chọn bản đồ khu vực bầu cử, chọn trình tự bầu cử theo khu vực và tổ chức phiên họp giới thiệu sắc lệnh để chuyển đổi từ bầu cử quy mô lớn sang bầu cử theo khu vực.

Thành phố khuyến khích các thành viên cộng đồng tham dự phiên điều trần công khai và chia sẻ ý kiến của mình về việc lựa chọn bản đồ, cũng như trình tự bầu cử theo khu vực.

Quý vị có thể đến tham dự trực tiếp hoặc thông qua Zoom.us:

Địa điểm trực tiếp: Tòa thị chính, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780
ID Hội thảo Zoom: 940 8640 1921
Mật mã: 600222
Gọi điện thoại đến: #1-669-900-6833.

Thành phố đã tổ chức phiên điều trần công khai lần 3 về việc thành lập khu vực bầu cử vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10. Tại đây, các thành viên cộng đồng và Hội Đồng Thành Phố đã đưa ra ý kiến đóng góp về loạt bản đồ dự thảo đầu tiên. Bản ghi hình phiên điều trần lần 3 được đăng tải trên DrawTustin.org/Schedule và quý vị có thể xem xét các bản nộp bản đồ dự thảo tại DrawTustin.org/Draft-Maps.

Loạt bản đồ dự thảo thứ hai đã được đăng tải trên DrawTustin.org/Schedule vào ngày 18 tháng 10. Tất cả ý kiến đóng góp và bản đồ do cộng đồng nộp sẽ được đưa ra đánh giá công khai và thảo luận vào phiên điều trần lần 4 vào ngày 25 tháng 10.

Để biết thêm thông tin về phiên điều trần công khai lần 4 và quá trình thành lập khu vực bầu cử, hãy truy cập DrawTustin.org hoặc gửi email đến drawtustin@tustinca.gov.