Tustin CA – Thành phố Tustin sẽ tổ chức phiên điều trần công khai lần 3 về dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Bản đồ khu vực bầu cử dự thảo đầu tiên sẽ được công bố trong phiên điều trần này. 

Các thành viên cộng đồng được khuyến khích tham dự và chia sẻ ý kiến của mình về bản công bố đầu tiên của bản đồ dự thảo. Quý vị có thể đến tham dự trực tiếp hoặc thông qua Zoom:

Địa điểm trực tiếp: Tòa Thị Chính, 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 

ID Hội Thảo Zoom: 940 8640 1921 

Mật Mã: 600222

Gọi Điện Thoại Đến Số: 1-669-900-6833.

Thành phố đã tổ chức buổi thảo luận cộng đồng lần 2 vào ngày 22 tháng 9 và ban hành Công Cụ Vẽ Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử cho các thành viên cộng đồng để mọi người vẽ các ranh giới khu vực bầu cử phản ánh đúng các cộng đồng liên quan. Buổi thảo luận đã hướng dẫn cụ thể cách thức sử dụng công cụ này. Quý vị có thể xem bản ghi hình của buổi thảo luận cộng đồng này tại Trang Lịch trên DrawTustin.org bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để tham khảo.  

Hạn chót đầu tiên để nộp bản đồ đề xuất khu vực bầu cử là thứ Tư, ngày 29 tháng 9 lúc 5 giờ chiều PST. Toàn bộ bản đồ được nộp đúng hạn sẽ được xem xét trong lần công bố bản đồ dự thảo đầu tiên. Bản công bố đầu tiên của bản đồ dự thảo đã có trên Trang Bản Đồ Dự Thảo vào ngày 2 tháng 10. 

Hạn chót thứ hai để nộp bản đồ đề xuất khu vực bầu cử là thứ Năm, ngày 14 tháng 10 lúc 5 giờ chiều PST. Các bản đồ được nộp sẽ được xem xét trong lần công cố bản đồ dự thảo thứ hai và được đưa ra trong phiên điều trần công khai lần 4 vào ngày 25 tháng 10 lúc 7 giờ tối

Các thành viên cộng đồng có thể truy cập Trang Vẽ Bản Đồ tại địa chỉ DrawTustin.org/Draw-A-Map và tải về Công Cụ Vẽ Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử theo định dạng PDF hoặc JPG. Công Cụ Vẽ Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử sẽ giúp người dùng làm nổi bật các ranh giới khu vực bầu cử dự kiến bằng bản vẽ tay hay bản vẽ điện tử, sao cho phản ánh đúng các cộng đồng liên quan. Công cụ này cũng có hộp góp ý để cộng đồng có thể bày tỏ ý tưởng của mình về ranh giới khu vực bầu cử dự kiến bằng văn bản.

Quý vị có thể gửi bản đồ đề xuất khu vực bầu cử và ý tưởng về địa chỉ thư điện tử drawtustin@tustinca.org hoặc gửi bản cứng về Văn Phòng Thư Ký Tòa Thị Chính tại 300 Centennial Way, Tustin, CA 92780 thông qua hòm thư ở cửa chính Tòa Thị Chính.

Để biết thêm thông tin về phiên điều trần công khai lần 3 và cách thức vẽ bản đồ, hãy truy cập DrawTustin.org  hoặc gửi email đến drawtustin@tustinca.gov.